гр. София, бул. Витоша 111 / до Южния ПАРК

Месечна такса

Целодневно за деца от 2 до 4 години с включена храна и занимания

860 лв

 

Месечна такса

Полудневно за деца от 2 до 4 години с включена храна и занимания

560 лв

 

Седмично

С включена храна

250 лв

 

На ден

С включена храна

60 лв

 

гр. София, кв. Оборище, ул. Люле Бургас 3

Месечна такса

Целодневно за деца от 2 до 4 години с включена храна и занимания

790 лв

 

Месечна такса

Полудневно за деца от 2 до 4 години с включена храна и занимания

490 лв

 

Седмично

С включена храна

215 лв

 

На ден

С включена храна

50 лв