0896283443

Надислава Младенова

Упражнявайки различни професии, сред които търговски представител, управител, РR агент, офис мениджър… психолингвист – работа с деца с дислексия във „Фондация Стела Богомилова“… открих своето щастливо призвание – да бъда учител. Започнах уж на шега, по заместване в моето някогашно училище, в което бях учила до 8-ми клас,  като възпитател и класен учител в начален етап в 89 ОУ Д-р Христо Стамболски (2012-2014 г.) .

Водена от любовта си към децата и жаждата за усъвършенстване, както личностно, така и на методите на преподаване с цел по-добро бъдеще за нас и нашите деца, преоткрих Валдорфската педагогика, а с тази методика на преподаване и благородството, и радостта от учителството в обичта грееща в очите на децата! Така от 2014 г. до 2018 г. бях класен учител – начален етап във Валдорфско училище „Проф.Николай Райнов“.

Разочарована от поредния сблъсък със българската образователна система в 63 ОУ Христо Ботев – гр.Требич в последните 3 месеца и излизането ми по майчинство, взех решението за създаването на нещо стойностно и ценно за всяко дете, в това число и моето бъдещо, и така обградена със стойностни и всеотдайни хора… създадохме занималнята „Слънчеви приказки“, за да превърнем кошмара на образованието в приказка с щастлив край, каквато всяко българче заслужава!

Цветослава Лозанова е завършила Софийски университет „Св.Климент Охридски“ през 2007г,специалност Логопедия. През 2011г. логопед Лозанова завършва магистърска програма:“Комуникативни нарушения на развитието“. Работи по специалността си от 2007г.Практикувала е в Частна детска градина“Светлина“.В момента е логопед в „Държавен Логопедичен център“. Работи като логопед в „Поликлиника България“ от основаването на клиниката. Основна мотивационна цел в работата на Цветослава е диагностиката и терапията на говорните и комуникативните нарушения. От особена важност за нея е развитието на комуникативни умения,правилна артикулация,фонематичен слух. В практиката си прилага индивидуален подход,различни методи и терапии в зависимост от конкретното нарушение.